Talina Võro Seldsi alostuses loemi mahlakuu 8. päivä 1990. aastagal (08. 04. 1990). Selts om luudu aoluulise Võromaa juuriga inemiisi kokkosaamises, kes nüüd elässe Talinan. Egal om uma lugu, kuis ta pääliina elämä om saanu ja siiä uma kodokõsõ tennü. Seldsi päätsihis om saanu võro keele ja võro meele hoitmine latsõpõlvõkotost nii kaugõl. Tõnõ suur tsiht om, et mi taha vahest umakeeli kõnõlda noidõ inemiisiga, kes jutust ka arvo saava ja meile mõistva saman keelen vasta kah kõnõlda. Viil tahami kuulda ja nätä Võromaalt peri  tarko inemiisi, näidega üten kohvi juvva ja ilmaasjo arotada..

 

Võrokõisi om lajan ilman umbõs 70 000. Meid peetäs usaldajas ja õkvaütlejäs, elävambäs põha-eestläsist. Taast suurest arvust om mi seltsigi saanu hulga rahvast.

 

Ajami iks edesi võrokõstõ asja Talina liinan!

 

Tea Nopri

TVS esinaane 2010-2019