Kinnitatud Tallinna Võru Seltsi 04.02.2003 juhatuse otsusega

Korrastatud Tallinna Võru Seltsi 01.02.2011 juhatuse otsusega

     

Tallinna Võru Seltsi sümboolika statuut

    

 1. Sümboolika hulka kuulub:
 2. a) Võru Seltsi lipp
 3. b) Võru Seltsi vimpel
 4. c) Võru Seltsi deviis
 5. Sümboolika loomise ja kasutamise eesmärgiks on ühendada Võrumaalt pärinevaid Pöhja- Eestis elunevaid inimesi, kes soovivad säilitada võru keelt, kombeid ja traditsioone.
 6. Võru Seltsi lipu aluseks on Võru maakonna lipp: valge-roheline ühelaiuste horisontaalsete laidudega, mille ülemise, valge laiu keskel on Võru maakonna vapi kujutis ja alumise, rohelise laiu alumise ääre keskele kullaga tikitud (trükitud) TALLINNA VÕRU SELTS.
 7. Lipu normaalmõõtmed on 105x165 cm, laiuse ja pikkuse suhe on 7:11.Vapi kõrgus laiul on 42 cm, tähtede kõrgus alumisel laiul on 13 cm. Värvid: roheline- Cyan: 60%, Yellow: 40%, Blak: 20%, Monicolor: LO52C.
 8. Vapp on sinisel kilbil kuldne rõngas ja kaheteraline, vasakult kaldu allapoole pööratud kuldse käepidemega hõbedane mõõk. Vapi kilbi värv- Cyan: 100%, Magneta: 40%, Yellow: 0%, Black: 0%
 9. Võru Seltsi lippu kasutatakse seltsi pidulikel, ürituse stsenaariumi ettenähtud, juhtumitel ja korras. Muudel juhtudel kasutatakse vimplit. Vimpli värvid kattuvad seltsi lipu värvidega, mõõdud 17x 27 cm.
 10. Võru Seltsi lippu hoitakse Tallinnnas Sakala tänaval kultuuriseltsidele eraldatud ruumides ja selle korrasoleku eest vastutab Võru Seltsi juhatus.
 11. Võru Seltsi deviis on: TALINA VÕRU SELTS HOIT VÕRO KIILT JA VÕRO MIILT.