Mineva, 2023. aasta perämäne võro keele "kohvitarõ" (keelekohvik) oll õkvalt inne jõulupühhi, 21.12. Muhhe jutu jakus olli meil mano võtta vehverkuukõ ja muud hääd-parõmbat. Päämäne tsiht oll uhkõlõ ja avvulidsõlt är saata sanna-aasta.

Jana oll üten võtnu ja tutvust tõisile kah sannu, sannankäümise ja esiki sannan söögitegemise kotsile kirotedu raamatid. Näide siän Margna Epu kokko säetü võrokeeline "Mi uma savvusann" ja vahivahtsõnõ, 2023. a sügüse vällä tulnu sannaministri ja aokiränigu Sika Reinu "Sauna vägi". Külli käve vällä mõttõ ummi tiidmiisi pruuvi ja Võru Instituudi kodolehe päält suidsusanna viktoriin läbi tetä. Kuna mi siän olli piä kõik savvusannan käünü ja mõni sääl esiki sündünü, sõs kamba pälle saimi 100 % õigõ vastussõ! Egä no aasta lõpuga sõs sannankäümine otsa saa-õi. Tuuperäst sai egäüts 2024. aastahe minekis üten sannankäümise stardipakikõsõ.

Süämest tulnu häid soovõ ja andõ jaati viil pallo.

Orioni Jana

(keelekohvigu pernaanõ)

 Sügüsedse  kirändüsligu kohvitarõ ao` omma egä kuu kolmandal neläpääväl:

21.09; 19.10; 16.11 ja 21.12.2023.

Kelläao` omma sama` 17.30-18.30.

Kotus kah sama - Kadrioro raamadukogo (vai Tammsaarõ muuseum)

 

12. lehekuu pääväl kell 18.00 om Tallinna Rahvaülikooli  Pelgulinna majan Telliskivi 56 mi seldsi etendüs "Kolm hinnapakmist".  Sisse päses annõtusõga.

 

7. lehekuu pääväl kell 14.00 om meil Suurkogo (Sakala 14).  Kõnõlõma ja umma vahtsõt raamatut tulõ näütämä Kürsa Ere Põlvamaalt. Raamatut saa ka hindäle osta.

 

Om teedä, et timahavva 7.-13. novvembrini om võro keele nätäl. Tuuga köüdetült om plaanin mitu kokkosaamist.

 

Joba puulpäävä,  5. novvembri kellä 13.00 - 14.00 kõnõlõs Sakala 14 majan Tartu Ülikooli lektri Jüvä Sullõv meile tuust, kuimuudu võro kiil om edenenü ja mis om vahtsõt mii keelen. Tulõ kullõma!

 

Iispäävä, 7. novvembri kell 14.00 saa Sakala 14 kullõlda Tallina Ülikooli vanõmb-tiidürit, Tarkade Klubi liigõt Kõivupuu Marjut ja raamadukogo hoitjat Orioni Janat. Kuulda saa juttu võro keelest ja meelest ning vahtsist võrokeelitsist raamatist.

 

Keelenädäli lõpõtas Liiso uma 25+1 hällüpääväpidoga 13. novvembril kell 14.00 Tallinna Tervüseviaga  Inemiste Kuan (Puuetega Inimeste Kojas) Endla 59.

 

Olõt oodõt!