SUURKOGO 06.12.2020 JÄÄS ÄR

Hää seldsi liikmõ!

Joulukuu 6. päävä SUURKOGO toukami edesi. Saami kokko vahtsõl aastagal, ku oht tervüsele om vähämb.

 

"Tallinna Võru Selts 30" mass joulukuul õnnõ 20 eurot (harilik hind 30 eurot).  

 

Hüä Talina Võro Seldsi rahvas!

Pallo õnnõ kõigilõ seldsi inemiisile 2020. a Hindatiidmis-avvuhinna saamisõ puhul!

Võro Instituut üten Põlva ja Võromaa arenduskeskuisiga ja Rahvakultuuri Keskusõga arvas hüäs mii`seltsi säändse avvuga är`märki.

 

TETTÜ TEGEMIDSE´

Rehekuu 3. pääväl peeti seldsi 30. sündümise päävä pito.

Oll laulu, tandsu, luulõtuisi. Pääesinejä oll Kõivupuu Marju. 

Juhatusõ edenaane and tenokirä´ seldsi alostukõlõ ja vahtsõ raamadu rahaandjilõ.

Aiteh, et tullitõ ja ollitõ!

 

Urbõkuu 1. pääväl, 01.03. 2020 oll SUURKOGO iin kõnõlõman NAVITROLLA.

Puulpäävä, 01.02.2020 tetti Kadrioro raamadukogon Koidula 12a vallalõ mi seldsi juhatusõ liikmõ Plumanni Kaja-Riina näutüs, kon om vällä pantu Kaja-Riina maali´, käsi- ja kirätüü´.

  1. vahtsõaastakuu pääväl oll´Foodproffi ruumõn lustiline VAHTSÕ AASTA PIDO. Kiä oll´olõman, tuu sai kõrdapiten ilotada. Hüvvä pääle naanu´ aastakka!
  2. detsembril 2019 oll küläh trompedimängjä, orkestri- ja koorijuht, muusigaoppaja, puhkpillidotsent ja aastaga esä 2011 AAVO OTS ummi opilaisi ja tütrega. Pilte kokkosaamisest näet Galeriih.
  3. oktoobril 2019 oll seo, alanu 2019/2020huuao edimäne SUURKOGO! Küläh oll KERSNA VAHUR Lukõ`saat tuust Artiklitõh.