Om teedä, et timahavva 7.-13. novvembrini om võro keele nätäl. Tuuga köüdetült om plaanin mitu kokkosaamist.

 

Joba puulpäävä,  5. novvembri kellä 13.00 - 14.00 kõnõlõs Sakala 14 majan Tartu Ülikooli lektri Jüvä Sullõv meile tuust, kuimuudu võro kiil om edenenü ja mis om vahtsõt mii keelen. Tulõ kullõma!

 

Iispäävä, 7. novvembri kell 14.00 saa Sakala 14 kullõlda Tallina Ülikooli vanõmb-tiidürit, Tarkade Klubi liigõt Kõivupuu Marjut ja raamadukogo hoitjat Orioni Janat. Kuulda saa juttu võro keelest ja meelest ning vahtsist võrokeelitsist raamatist.

 

Keelenädäli lõpõtas Liiso uma 25+1 hällüpääväpidoga 13. novvembril kell 14.00 Tallinna Tervüseviaga  Inemiste Kuan (Puuetega Inimeste Kojas) Endla 59.

 

Olõt oodõt!