SUURKOGO 03.04.2022 kell 14 Sakala 14 - seokõrd aroandõ-valimiskuunolõk.

Olõ platsin, kuunolõgiliisi hulk om väega tähtsä.

Kia saa`i tulla, saatku kinkaga paprõ pääl volikiri, kon om kirän nimi, päänummõr ja kodoaadrõs.