SUURKOGO 06.12.2020 JÄÄS ÄR

Hää seldsi liikmõ!

Joulukuu 6. päävä SUURKOGO toukami edesi. Saami kokko vahtsõl aastagal, ku oht tervüsele om vähämb.

 

"Tallinna Võru Selts 30" mass joulukuul õnnõ 20 eurot (harilik hind 30 eurot).  

 

Hüä Talina Võro Seldsi rahvas!

Pallo õnnõ kõigilõ seldsi inemiisile 2020. a Hindatiidmis-avvuhinna saamisõ puhul!

Võro Instituut üten Põlva ja Võromaa arenduskeskuisiga ja Rahvakultuuri Keskusõga arvas hüäs mii`seltsi säändse avvuga är`märki.

 

TETTÜ TEGEMIDSE´

Rehekuu 3. pääväl peeti seldsi 30. sündümise päävä pito.

Oll laulu, tandsu, luulõtuisi. Pääesinejä oll Kõivupuu Marju. 

Juhatusõ edenaane and tenokirä´ seldsi alostukõlõ ja vahtsõ raamadu rahaandjilõ.

Aiteh, et tullitõ ja ollitõ!

 

Urbõkuu 1. pääväl, 01.03. 2020 oll SUURKOGO iin kõnõlõman NAVITROLLA.

Puulpäävä, 01.02.2020 tetti Kadrioro raamadukogon Koidula 12a vallalõ mi seldsi juhatusõ liikmõ Plumanni Kaja-Riina näutüs, kon om vällä pantu Kaja-Riina maali´, käsi- ja kirätüü´.

  1. vahtsõaastakuu pääväl oll´Foodproffi ruumõn lustiline VAHTSÕ AASTA PIDO. Kiä oll´olõman, tuu sai kõrdapiten ilotada. Hüvvä pääle naanu´ aastakka!
  2. detsembril 2019 oll küläh trompedimängjä, orkestri- ja koorijuht, muusigaoppaja, puhkpillidotsent ja aastaga esä 2011 AAVO OTS ummi opilaisi ja tütrega. Pilte kokkosaamisest näet Galeriih.
  3. oktoobril 2019 oll seo, alanu 2019/2020huuao edimäne SUURKOGO! Küläh oll KERSNA VAHUR Lukõ`saat tuust Artiklitõh.

 

 

 

Hää võrokõnõ!

Uvvõl huuaol saami kokko iks pühäpääväl kell 14.00 Sakala 14. 

Huuao suurkogoq:

7. oktoobril 2018 - küläh oll kirämiis, viisisäädja, UMA LEHE päälik JAN RAHMAN

2. detsembril 2018 - küläh oll Eesti Vabariigi Pillimiis 2018, 2019. a rahvamuusikapido loominguline iistvõtja, Tal´na TV saatõ Rahvalõõts iistvitäi JUHAN UPPIN; loe´ kirotust jaoh "Meist kirjutatakse"

6. jaanuaril 2019 - VAHTSÕ AASTA PIDO

3. märtsil 2019 - ARUANDÕ- JA VALIMISKUUSOLÕK

5. mail 2019 - küläh oll IVARI PADAR

 Ja viil...

18. mail käüti huvikäugil KUMUn. Huvikäugi kammandaja oll`Kaja-Riina.

 

Suvidsõ´ettevõtmisõ´

8.-9. juunil 2019 - MEMME - TAADI PÄÄVÄ´ Rocca al Mare välämuusõumin, kon astsõ üles ka LIISO

17.-21. juuli 2019 - PÄRIMUSTANTSU FESTIVAL Võron (Võru Folk) - platsin oll ka LIISO

10. august 2019 - EESTI PÄIV MINSKin, kon astsõ üles ka LIISO (reisi aig 07.-11.08.2019).

10. augustil 2019 - KAIKA SUVÕÜLIKUUL Peipsi järve ja Imäjõe suu lähkun Meerapalon

 Juhatus suuv seldsi liikmilõ päävälist suvvõ ja ilosat puhkust!

 

Viil üts nõvvuannõ´!

Draamatiatrin om Madis Kõiv vällä säädnü võrokiilse näutemängo "Põud ja vihm Põlva kihelkonnan nelätõistkümnendämä aasta suvõl" - väärt kaemine!

 

EESTI VABARIIK 100, MINU ELU JA ARMASTUS

Eesti Vabariigi 100. juubeliks välja antud kogumikku „Eesti rahva elulood IV“ on valitud ka Külli Müürsepa elulugu, ainus võrukeelne…

Loe elulugu 

1. oktoobri 2017 suurkogol kõnõldi vahtsõst huuaost (Tea) ja suvitsõst kultuuriseltse kokkosaamisest (Külli ja Eva). Külaline tull Võrost - Kreutzwaldi muuseumi kunaginõ giid ja järgikaeja Helju Kalme vestse Kreutzwaldi-lugusid ja pajat võrokõstõst. Kohvitassi man jätku juttu kauõmbas...