Om teedä, et timahavva 7.-13. novvembrini om võro keele nätäl. Tuuga köüdetült om plaanin mitu kokkosaamist.

 

Joba puulpäävä,  5. novvembri kellä 13.00 - 14.00 kõnõlõs Sakala 14 majan Tartu Ülikooli lektri Jüvä Sullõv meile tuust, kuimuudu võro kiil om edenenü ja mis om vahtsõt mii keelen. Tulõ kullõma!

 

Iispäävä, 7. novvembri kell 14.00 saa Sakala 14 kullõlda Tallina Ülikooli vanõmb-tiidürit, Tarkade Klubi liigõt Kõivupuu Marjut ja raamadukogo hoitjat Orioni Janat. Kuulda saa juttu võro keelest ja meelest ning vahtsist võrokeelitsist raamatist.

 

Keelenädäli lõpõtas Liiso uma 25+1 hällüpääväpidoga 13. novvembril kell 14.00 Tallinna Tervüseviaga  Inemiste Kuan (Puuetega Inimeste Kojas) Endla 59.

 

Olõt oodõt! 

 

 

Konverents „Kauksi Ülle 60“ 23.-24.09.2022 Obinitsah

Võro Instituut ja Kauksi Ülle kõrraldasõq 23.–24. süküskuul  kiräniku tsõõriku tähtpäävä puhul katõpäävätse konvõrendsi, kon pääle ettekandide kullõmise saa kaia kattõ tiätretükkü, vahtsõt luulõkoko, tekstiilinäütüst ni nauti iloõdakut.

Konvõrendsile tulõjil pallõmi hinnäst kimmäle kirja pandaq siin.  Väega vajalik om teedäq, kes taht sõita tellitü bussiga.

Ettekandõ (kava) nakkasõ edimädsel pääväl Obinitsa küläkeskusõn pääle kell 14. Kõnõlaman omma Renate ja Karl Pajusalu, Taive Särg, Andreas Kalkun ja Ene Paaver, teemades Kauksi Ülle keele, timä looming rahvaluulõ saisukottalt kaiõn ja tiatritego.

Teos saa Kauksi Ülle vahtsõ luulõkogo „Vaest lätt üle“ ettenäütämine.

Õdagu kell 17.30 om küläkeskusõh Kauksi Ülle näütemäng „Kolm hinnapakmist“ Tallinna Võro seltsi näütetrupi Tungõl ja lauluansambli Liiso esitüsen.  Kell 19 etendüs Seto Ateljee-Galeriin Kauksi Ülle näütemäng „Nigu nõidus“, midä mäng  Obinitsa Uus Teater.

Puulpäävä, 24. süküskuul kõnõlasõ päälenakkamisega kell 9.30 Heie Treier, Mare Kõiva, Mart Velsker, Ave Mattheus, Ott Kilusk, Hipp Saar, Urmas Kalla, Nele Reimann, Jaak Prozes, Hannu Oitinen, Marju Kõivupuu jt. Tiime hulgan omma kirändüs,  rahvaluulõ, kunst, võro keele olukõrd Nõvvukogo Eesti koolin, õdagumeresoomõ kiili välläkoolõtaminõ, etnofuturism ku kultuurilidsõ vahtsõstsündümise mõttõviis,  Kauksi Üllega köüdet mälehtüse jpm.

Päävä lõpõtas pidoõdak, kos esinese Baaba ja Ka ni Duo Kadri G. Laube ja Ago Niglas. Vaihtepääl näütäs Kauksi Ülle galeriih ka ainulaadset seto rõivakoko.

Konvõrendsi ettekandidõ osa ja Tunglõ tiätretükk toimus Obinitsa küläkeskusõn (koolimaja), tõsõ õdagudsõ aśaq Seto Ateljee-Galeriin.

Publiku transpordis konvõrendsilõ Obinitsa ja tagasi sõit 23. septembri hummogu kell 8 vällä buss Tal´nast. Buss võtt rahvast pääle ka Tartun  kell 10.30 ja Võrol 11.30 Buss jõud kell 12 Obinitsa. Tagasi sõitma nakkas buss pühäpäävä, 25. septembri hummogu. Ettekandõ ni iloõdak omma osavõtjilõ tasuta, kõik huvilidse omma oodõt.

Konvõrendsi „Kauksi Ülle 60“ mõlõmbast ettekandõpääväst tetäs ka veebiülekannõ, üts kotus, kon taad kaiaq saa, om Facebook.

Lähkümp teedüs:

Evar Saar, e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; tel +372 56213174

Tiia Allas, e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel +372 56916281

 

 

Jüvä Sullõvi 3. võro keele tävvendüsoppus

03.12.2022 kell 13 Sakala 14. 

Kiä om jo 2 kõrda käünü, tiidvä oppusõ väärtust. Pääle noidõ om oodõtu ka tõõsõ uma keele huvilidse.

 

Suurkogo

04.12.2022 kell 14 Sakala 14.

Küllä tulõ pillimiis Laatre Priit. Kõik omma´ oodõtu!

 

Suurkogo

02.10.2022 kell 14 Sakala 14

Küllä tulõ Jüvä Sullõv (Sulev Iva), Tartu suurõkooli oppaja  ja võro keele asatundja


„Kolm hinnapakmist“

30.10.2022 kell 17 Rävala 8

Olõt oodõt kaema. Võit ka sõpru-tutvit üten võtta!

Sisse päset annõtusõga.